Όροι Χρήσης

1.1.  Η ιστοσελίδα www.ChicWine.gr (εφεξής η «Ιστοσελίδα» ή το “Eshop”) αποτελεί την είσοδο στο ηλεκτρονικό κατάστημα της εταιρείας με την επωνυμία WINEST Δημήτρης Τζάκος η οποία εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο, Λ.Ηρακλείου 376, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: info@chicwine.gr, ΑΦΜ 140305733, Δ.Ο.Υ. Νέας Ιωνίας (εφεξής η «Εταιρεία»). Μέσω του e-shop ή/και τηλεφωνικά είναι δυνατή η διενέργεια εξ αποστάσεως αγορών προϊόντων και συγκεκριμένα κρασιά και αξεσουάρ οίνου (εφεξής τα «Προϊόντα»). Η πώληση των προϊόντων γίνεται μόνο προς καταναλωτές (B2C), ήτοι προς κάθε φυσικό πρόσωπο το οποίο ενεργεί για λόγους οι οποίοι δεν εμπίπτουν στην εμπορική, επιχειρηματική, βιοτεχνική ή ελευθέρια επαγγελματική του δραστηριότητα (εφεξής οι «Χρήστες» ή «Πελάτες») 

  1. Δημιουργία Λογαριασμού:

2.1. Δεν είναι απαραίτητο να δημιουργήσετε λογαριασμό Πελάτη προκειμένου να προβείτε σε μία αγορά, καθώς υπάρχει η δυνατότητα αγοράς ως επισκέπτη (guest check-out). Εφόσον το θελήσετε, μπορείτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό Πελάτη πατώντας στο «Δημιουργία Λογαριασμού» ή μέσω του λογαριασμού που διατηρείτε σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. Facebook, Instagram, google account).

2.2. Ορθότητα υποβαλλόμενων δεδομένων: Καλείστε να εισάγετε κατά την εγγραφή σας τα υποχρεωτικά στοιχεία σας (Όνομα, επίθετο, e-mail), τα οποία θα πρέπει να είναι απολύτως ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα και να τα διατηρείτε αυτά ορθά, αληθή, ακριβή και επικαιροποιημένα καθόλη τη διάρκεια τήρησης του Λογαριασμού. Η Εταιρεία αποκτά πρόσβαση στα στοιχεία του Λογαριασμού Πελάτη για τους σκοπούς του e-shop και εν γένει για ενέργειες που σχετίζονται με τη διαδικασία παραγγελίας και αγοραπωλησίας από το e-shop. Σε περίπτωση μεταγενέστερης αλλαγής οποιουδήποτε από αυτά, θα πρέπει να ενημερώσετε την εταιρεία μέσω του λογαριασμού σας στην Ιστοσελίδα, καθώς και στη φόρμα επικοινωνίας που διατίθεται στην Ιστοσελίδα.

2.3. Εκ του νόμου υποχρέωση του eshop για ενημέρωσή σας για την εξέλιξη της παραγγελίας σας: Η Εταιρεία μας με βάση την νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή οφείλει να αποστείλει σε εσάς ενημερώσεις στο πλαίσιο σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης πώλησης εξ αποστάσεως (προ-συμβατικά ή μετά την σύμβαση). Σε περίπτωση που οι συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις της εταιρείας δεν εκπληρωθούν εγκαίρως και προσηκόντως εξαιτίας της χρήσης αναληθών, λανθασμένων ή μη επικαιροποιημένων προσωπικών στοιχείων τα οποία δηλώνετε, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει. Επιπλέον φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη επέλθει στην Εταιρεία εξαιτίας αναληθών, εσφαλμένων ή μη επικαιροποιημένων στοιχείων που δηλώθηκαν από εσάς.

2.4. Ολοκλήρωση δημιουργίας λογαριασμού: Επισημαίνεται ότι για να συνδεθείτε για πρώτη φορά στο Λογαριασμό σας στο e-shop (εφόσον ανοίγετε Λογαριασμό πατώντας στο «Δημιουργία Λογαριασμού») ακολουθείται υποχρεωτικά η διαδικασία διπλής επιβεβαίωσης εγγραφής (double opt-in) στο email σας. Ειδικότερα, σας αποστέλλεται από την Εταιρεία αρχικό επιβεβαιωτικό e-mail προς τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που μας έχετε δώσει, με ένα λινκ ενεργοποίησης το οποίο θα πρέπει να πατήσετε για να επιβεβαιώσετε και να ενεργοποιήσετε το Λογαριασμό σας. Σε περίπτωση που δεν προβείτε σε ενεργοποίηση κατά τα ανωτέρω, τότε η Εταιρεία θα διαγράφει τα δεδομένα που έχετε εντός τριάντα (30) ημερών και άρα θα πρέπει να επαναλάβετε την εγγραφή σας από την αρχή. Διευκρινίζεται ότι η ανωτέρω διαδικασία δεν ακολουθείται στις περιπτώσεις που ανοίγετε Λογαριασμό με σύνδεση μέσω του λογαριασμού που τηρείτε σε social media, καθώς στις περιπτώσεις αυτές έχει ήδη επιβεβαιωθεί η ταυτότητά σας κατά τη δημιουργία λογαριασμού στο εν λόγω μέσο κοινωνικής δικτύωσης.

2.5. Προστασία κωδικών λογαριασμού: Απαραίτητο στοιχείο αποτελεί επίσης και η δημιουργία ενός μυστικού κωδικού σύνδεσης τον οποίο θα θέσετε ο ίδιος με βάση τους ισχύοντες κάθε φορά κανόνες ασφαλείας για τη δημιουργία κωδικών. Με τον κωδικό αυτό θα αποκτάτε πρόσβαση στον Λογαριασμό σας όποτε επιθυμείτε. Ο κωδικός αυτός σας ταυτοποιεί και οφείλετε να τον διατηρείτε πάντοτε μυστικό και ασφαλή. Ειδικότερα, φέρετε την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την προστασία του μυστικού κωδικού πρόσβασης που έχετε δημιουργήσει και χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στο λογαριασμό σας. Οφείλετε να αποφεύγετε τελείως την παραχώρηση του κωδικού πρόσβασης σε τρίτους προκειμένου να αποτραπεί η οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση και χρήση.

Φέρετε  την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ενέργεια (πράξη ή παράλειψη) πραγματοποιείται μέσω του Λογαριασμού σας. Η Εταιρεία αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης για ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση του λογαριασμού λόγω μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης ή χρήσης του λογαριασμού σας.

2.6. Διαγραφή Λογαριασμού: Μπορείτε να διαγράψετε το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή κατά βούληση, με την αποστολή e-mail στο info@chicwine.gr. Με την υποβολή του αιτήματος διαγραφής του Λογαριασμού σας, θα διαγράψουμε και όλα τα δεδομένα που περιέχονται σε αυτόν. 

  1. Πώς μπορώ να υποβάλλω μια παραγγελία και να ολοκληρώσω μια αγορά;

3.1. Επιλογή προϊόντων: Συγκεκριμένα, εισερχόμενοι στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, μπορείτε να επιλέξετε το Προϊόν που σας ενδιαφέρει, ανατρέχοντας στην αντίστοιχη κατηγορία Προϊόντων. Πατώντας πάνω στο Προϊόν που σας ενδιαφέρει, μπορείτε να δείτε φωτογραφία του Προϊόντος και την περιγραφή του.

3.2. Προσθήκη στο καλάθι: Στη συνέχεια, μπορείτε να το προσθέσετε στο καλάθι αγορών σας πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί «Προσθήκη στο καλάθι». Έχετε ανά πάσα χρονική στιγμή τη δυνατότητα να δείτε λεπτομέρειες σε σχέση με το περιεχόμενο του καλαθιού σας (δηλαδή Προϊόντα τα οποία έχετε επιλέξει σε προηγούμενα στάδια να αγοράσετε) και να ενημερωθείτε για το κόστος αυτών καθώς και για το κόστος αποστολής σύμφωνα με τον πίνακα χρεώσεων μεταφορικών (προσωρινά στοιχεία). Ταυτόχρονα, σας παρέχεται η δυνατότητα  τροποποίησης των περιεχομένων του καλαθιού με τη διαγραφή μέρους ή του συνόλου των περιεχομένων του ή την αλλαγή των ποσοτήτων που έχετε επιλέξει.

3.3.  Ολοκλήρωση επιλογής προϊόντων για υποβολή παραγγελίας: Κατόπιν περνάτε στο επόμενο στάδιο που απαιτείται για την ολοκλήρωση της υποβολής της παραγγελίας σας. Στο σημείο αυτό καλείστε (α) είτε να δημιουργήσετε Λογαριασμό Πελάτη ή  (ή να συνδεθείτε αν έχετε ήδη Λογαριασμό) ή (β) να συνεχίσετε ως επισκέπτης (guest check-out).

Μετά την συμπλήρωση των στοιχείων σας θα λάβετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο καλείστε να επιλέξετε ανάμεσα στους προσφερόμενους από την Εταιρεία μας τρόπους αποστολής.

3.4. Υποβολή παραγγελίας/Πρόταση προς σύναψη σύμβασης αγορών: Αφού ολοκληρώσετε τη συμπλήρωση όλων των ζητούμενων από εσάς στοιχείων και εφόσον επιθυμείτε να υποβάλετε πρόταση προς παραγγελία για την αγορά των προϊόντων αυτών,  θα πρέπει πρώτα να διαβάσετε προσεκτικά και να αποδεχτείτε τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και κατόπιν συνεχίζετε πατώντας το κουμπί «Ολοκλήρωση Αγοράς με Υποχρέωση Πληρωμής» εφόσον επιβεβαιωθεί η αγορά του. Με τον τρόπο αυτό υποβάλλετε πρόταση προς την Εταιρεία για την σύναψη σύμβασης αγοράς των προϊόντων που έχετε επιλέξει.

3.5. Πώς ολοκληρώνεται η αγορά σας:

Η σύναψη της σύμβασης αγοράς ολοκληρώνεται ως εξής:

ι) Αν επιβεβαιωθεί από εμάς η διαθεσιμότητα του προϊόντος και της τιμής: Λαμβάνετε  αυτοματοποιημένο μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της παραγγελίας, με την επιφύλαξη όμως ελέγχου της τιμής και της διαθεσιμότητας, το οποίο σας αποστέλλεται στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που μας έχετε δηλώσει και θα ολοκληρωθεί η αγορά σας με βάση την παραγγελία σας (σύναψη σύμβασης αγοραπωλησίας).

ιι) Σε περίπτωση που το προϊόν τελικά δεν είναι διαθέσιμο ή υπάρχει σφάλμα στην τιμή:  θα ενημερώνεστε σχετικά (με email) και θα μπορείτε αν θέλετε να κάνετε νέα παραγγελία, άλλως η παραγγελία σας θα ακυρώνεται. Σε περίπτωση που ακυρωθεί η παραγγελία σας και έχετε ήδη καταβάλει το αντίτιμο, αυτό θα σας επιστρέφεται με τον τρόπο που κατεβλήθη.

Αν επιθυμείτε μπορείτε να μας δηλώσετε να σας αποστείλουμε email όταν θα υπάρχει ξανά απόθεμα στην αποθήκη μας.

Τα Προϊόντα που γνωρίζουμε εξαρχής ότι δεν είναι άμεσα διαθέσιμα θα φέρουν την ένδειξη «μη διαθέσιμο» (“out of stock”) προϊόν και θα παρέχεται σε εσάς η δυνατότητα ειδικής για εσάς παραγγελίας του εν λόγω Προϊόντος και παράδοση εντός τεσσάρων (4) έως έξι (6) εργασίμων ημερών. Σε αυτήν την περίπτωση θα ισχύει η ως άνω περιγραφόμενη (υπό i) διαδικασία σύναψης σύμβασης αγοραπωλησίας.

3.6.Ενημέρωση για παράδοση στην μεταφορική: Αν ολοκληρωθεί η αγορά, θα ενημερώνεστε με ένα νέο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όταν το προϊόν θα δοθεί προς παράδοση στην εταιρεία ταχυμεταφορών που θα περιλαμβάνει και τα απαραίτητα στοιχεία για την παρακολούθηση παράδοσης της παραγγελίας του από εσάς (ενδεικτικά tracking number και εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης). Σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα με την παραγγελία σας θα σας ενημερώσουμε σχετικά με αποστολή email ή τηλεφωνικά εφόσον μας έχετε καταχωρήσει το κινητό σας τηλέφωνο κατά την υποβολή της παραγγελίας. 

  1. Τι ισχύει σε σχέση με τις τιμές των προϊόντων;

Οι τιμές των προϊόντων που αναγράφονται στο E-shop είναι σε ευρώ και συμπεριλαμβάνουν τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ). Οι τιμές που αναγράφονται στο e-shop ισχύουν μόνο για τα προϊόντα που αγοράζονται αποκλειστικά από το ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρείας. Οι αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνουν τις πρόσθετες απαιτούμενες επιβαρύνσεις αποστολής οι οποίες προστίθενται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ανάλογα με την περιοχή παράδοσης των Προϊόντων, καθώς και το ύψος της παραγγελίας (βλ. όρους παραδόσεων). Η Eταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, να αλλάξει την εμπορική της πολιτική σε σχέση με το κόστος παράδοσης και του τρόπους πληρωμής, εξυπακούεται ενημερώνοντας εσάς πριν από τη σύναψη της εκάστοτε αγοράς. 

  1. Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

5.1 Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας στο λογισμικό καθώς και στο περιεχόμενο του e-shop ανήκουν στην Εταιρεία είτε στους εκάστοτε νόμιμους δικαιούχους και προστατεύονται από την ισχύουσα νομοθεσία για τα πνευματικά δικαιώματα. Ο Πελάτης δεν διαθέτει καμία άδεια ή συγκατάθεση χρήσης, με κανένα τρόπο, των εμπορικών σημάτων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή των σημάτων που ανήκουν σε τρίτα νομικά πρόσωπα (κατασκευαστές των προϊόντων που διαθέτει προς πώληση η Εταιρεία). Επιπλέον όλες οι εμπορικές επωνυμίες που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα υπόκεινται δεόντως σε νομική προστασία.

5.2 Η εμφάνιση και προβολή του περιεχομένου του E-shop δεν νοείται ως μεταβίβαση ή/και εκχώρηση άδειας ή/και δικαιώματος χρήσης του. Ο Πελάτης μπορεί να αποθηκεύει, εκτυπώνει και εμφανίζει το διαθέσιμο περιεχόμενο αποκλειστικά για προσωπική χρήση. Απαγορεύεται η δημοσίευση, διαχείριση, πώληση διανομή, ολική ή μερική αντιγραφή,  μεταφορά, μεταποίηση, αποθήκευση, αναδημοσίευση, τροποποίηση ή αναπαραγωγή με άλλο τρόπο, η δημιουργία αντιγράφων σε οποιαδήποτε μορφή ή άλλου είδους εκμετάλλευση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή οποιουδήποτε μέρους του περιεχομένου ή αντιγράφων του περιεχομένου εμφανίζεται στο e-shop για οποιοδήποτε εμπορικό σκοπό, χωρίς τη γραπτή συγκατάθεση της Εταιρείας. Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τροποποίηση, μετάφραση, αποσυμπίληση, ανακατασκευή ή δημιουργία παράγωγων έργων με χρήση οποιουδήποτε λογισμικού ή συνοδευτικής τεκμηρίωσης προσφέρει η Εταιρεία ή οι πάροχοι άδειας αυτής. 

  1. Εφαρμοστέο Δίκαιο και Δικαιοδοσία

6.1 Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Συμφωνείτε με την αποδοχή των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ότι υπάγεσθε στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της πόλης της Αθήνας στην Ελλάδα.

6.2 Σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην Ελλάδα με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ – Alternative Dispute Resolution) στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν ο Πελάτης έχει την ιδιότητα του καταναλωτή (δηλ. φυσικό πρόσωπο που ενεργεί εκτός επαγγελματικής ιδιότητας) και έχει οποιοδήποτε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποίησε από την Ιστοσελίδα μας μπορεί να κινήσει την διαδικασία ΕΕΔ δια μέσου της ενιαίας πανενωσιακής πλατφόρμας για την ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ΗΕΔ)  διαθέσιμη στο

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.choose Language

η οποία δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές και τους προμηθευτές να υποβάλουν τις τυχόν διαφορές, που προκύπτουν από αγορές μέσω διαδικτύου, σε διαδικασία επίλυσης μέσω διαδικτύου. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι : το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE) – Συνήγορος του Καταναλωτή, Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr και url http://www.synigoroskatanaloti.gr/.

Επισημαίνεται ότι απαραίτητη προϋπόθεση για να απευθυνθεί ο καταναλωτής στην διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφοράς είναι να έχει προηγουμένως γνωστοποιήσει το πρόβλημά του σε εμάς στο email info@chicwine.gr προς εξεύρεση λύσης ή στο τηλέφωνο 2107238415.  Η διαδικασία ΕΕΔ είναι με βάση τον νόμο, μη δεσμευτική για τα μέρη που δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από αυτή. Ο καταναλωτής μπορεί να επικοινωνεί με τον ως άνω φορέα ΕΕΔ προκειμένου να τον καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας του. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την εναλλακτική επίλυση διαφορών μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα http://www.efpolis.gr/el/epanorthosi-askisi-dikaiomaton/79-exodikastiki-epilisi.html

 Λοιποί Όροι

7.1 Διατηρούμε το δικαίωμα:

α) να μεταβάλλουμε οποτεδήποτε, μέρος ή το σύνολο των παρόντων όρων χρήσης οι οποίες αλλαγές θα ισχύουν από την ανάρτησή τους και θα ενημερωθείτε για τους ισχύοντες όρους κάθε φορά κατά την ολοκλήρωση της αγοράς σας ή/και (κατά την επιλογή της Εταιρείας) με σχετικό pop-up μήνυμα κατά την είσοδό σας στο e-shop (όταν απαιτείται).

β) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε ή περιορίσουμε μέρος ή το σύνολο του περιεχομένου και των προϊόντων του E-shop

γ) να ανανεώσουμε ή αναβαθμίσουμε μέρος ή το σύνολο της εξωτερικής εμφάνισης (interface), της δομής ή της σύνθεσης (configuration) του E-shop καθώς και των τεχνικών της προδιαγραφών καθώς επίσης και

δ) να περιορίζουμε την πρόσβαση στο σύνολο του E-shop ή σε μέρος αυτού.

ε) Επίσης η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε, αναιτιολόγητα και χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του επισκέπτη της  Ιστοσελίδας να ματαιώσει, να αναστείλει οριστικά ή προσωρινά ή να τερματίσει τη λειτουργία της.

στ) Υπογραμμίζεται ότι η Εταιρεία επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί τα παρεχόμενα προς πώληση προϊόντα, να παύει οριστικά ή προσωρινά την πώληση προϊόντων χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη. 

η) να τροποποιεί τον τρόπο λειτουργίας του E-shop και τις χρεώσεις, καθώς επίσης και

θ) να αναρτά προσφορές για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα ή/και μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, να προβαίνει σε τακτικές ή έκτακτες εκπτώσεις, να διενεργεί διαγωνισμούς κ.ο.κ.

7.2 Σε περίπτωση που κάποιος όρος της σύμβασης κριθεί ως καταχρηστικός ή ακυρωθεί τούτο δεν συμπαρασύρει και τους λοιπούς όρους της σύμβασης που εξακολουθούν να ισχύουν και να δεσμεύουν τα μέρη. Εάν οποιοδήποτε μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων κριθεί άκυρο, ακυρώσιμο ή μη εκτελεστό (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε διάταξης στην οποία αποκλείουμε την ευθύνη μας απέναντί σας), η εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου μέρους των Όρων και Προϋποθέσεων δεν θα επηρεαστεί – όλοι οι άλλοι όροι θα παραμείνουν πλήρως σε ισχύ.

7.3 Τυχόν καθυστέρηση άσκησης από τα μέρη μέρους ή του συνόλου των δικαιωμάτων που απορρέουν από τους παρόντες όρους δεν επιφέρει αποδυνάμωση ή παραίτηση από το εν λόγω δικαίωμα το οποίο δύναται να ασκηθεί οποτεδήποτε σε μεταγενέστερο στάδιο και καθ’ εύλογη κρίση του δικαιούχου.

7.4 Οι επικεφαλίδες υπό μορφή ερωτήματος που περιέχονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις τίθενται για λόγους αναφοράς μόνο και δεν θα επηρεάσουν το νόημα ή την ερμηνεία τους.